Listed Vacancies

Residentia, a Christian service organization with nationwide schemes, which looks after the interests and care of older persons, invites experienced and motivated candidates, who meet the following requirements, to apply for the challenging position of:

ENROLLED PERSON CARER

RESIDENTIA PALM OORD (BETHAL)

JOB REQUIREMENTS:

The successful candidate must have inter alia the following:

 • A minimum of one years’ experience as a Staff Nurse
 • Current registration as a Staff (Enrolled) Nurse with the South African Nursing Council
 • Previous experience in working in a retirement centre is strongly recommended
 • Ability to nurture relationships and teach others how to grow their strengths
 • Ability to ensure that required resources within and outside the facility are accessible to all residents
 • Ability to laugh and have fun with everyone in the facility

JOB DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

The successful candidate will be responsible for inter alia the following:

 • Execute a nursing plan, including monitoring of vital signs and urinalysis
 • Observe and report to the Professional Nurse reactions to medication and treatment
 • Prevent disease and promote health by giving health information to residents and family
 • Promote and maintain hygiene, physical comfort and reassurance of residents
 • Promote and maintain exercise, rest and sleep to enhance rehabilitation
 • Prevent physical deformities and other complications
 • Promote attainment of optimal health
 • Assist the registered person in preparing with diagnosis and therapeutic acts
 • Observe, identify and report possible abuse according to the abuse protocol
 • Observe report and record any untoward reaction to medication or treatment implemented

Residentia offers a negotiated compensation package that includes company benefits.

Send your application to Paula Borges via email to palmoord1@residentia.co.za. The closing date is 25 June 2019. (If you did not receive an answer within 30 days after the closing, please accept that your application was unsuccessful).

Residentia reserves to not make an appointment in the position as advertised.

Residentia, ‘n Christelike diensorganisasie met landswye skemas, wat omsien na die belange en versorging van ouer persone nooi ervare en gemotiveerde kandidate, wat aan die onderstaande vereistes voldoen, om aansoek te doen vir die uitdagende posisie van:

PROFESSIONELE VERPLEEGKUNDIGE

RESIDENTIA PALM OORD (BETHAL)

 1. POSVEREISTES

Die suksesvolle kandidaat moet oor inter alia die volgende beskik:

 • Moet geregistreer wees as ‘n Professionele Verpleegkundige by die Suid Afrikaanse Raad van Verpleging (“SANC”).
 • Minstens 3 jaar ondervinding in bejaardesorg.
 • Kennis van toepaslike wetgewing insluitende wetgewing oor bejaardesorg en die Wet op Medisyne.
 • Tweetalig – Afrikaans en Engels (geskrewe en gesproke).
 • Moet beskik oor ‘n geldige bestuurslisensie.
 • Ervaring van implementering, instandhouding en verbetering van sisteme en prosedures.
 • Goeie geskrewe en gesproke interpersoonlike en kommunikasie vaardighede en mense verhoudinge.
 • Goeie oordeel en die vermoë om konfidensieel op te tree.
 • Eie insisiatief kan neem tot voordeel van die bejaarde inwoners en personeel
 • Goeie leierseienskappe en bestuursvaardighede.
 • Rekenaarvaardig (MS Excell, MS Word, Power Point)
 • Goeie organisasie en tydsbeplannings vermoëns.
 • Gesonde respek vir veelsydigheid en ‘n sensitiwiteit vir ander kulture.
 • ʼn Strewe om hoë versorgingstandaarde te handhaaf.

 VERANTWOORDELIKHEDE

Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir inter alia die volgende:

 • In bevel staan van die binne versorging sowel as tuissorg.
 • Evaluasie en her-evaluasie van nuwe en bestaande inwoners.
 • Indiensopleiding van personeel in ooreenstemming met die strategie van Residentia.
 • Beheer van medikasie.
 • Skakeling met familie van inwoners en eksterne mediese diensverskaffers.
 • Die aanspreek van inwoner probleme en klagtes.
 • Die aanspreek van personeel probleme en klagtes
 • Personeelbestuur.
 • Motivering en hulp vir geregistreerde versorgingspersoneel tov CPD Punte.
 • Opvolgbeplanning.
 • Toepassing van persoongerigte sorg en palliatiewe sorg.
 • Alzheimer’s en dementia sorg.
 • Algemene kantoor administrasie.
 • Effektiewe inter-departementele kommunikasie.
 • Bywoning van nodige vergaderings en opleiding in belang van beide die inwoners en die personeel.

 

Residentia bied ‘n onderhandelbare vergoedingspakket wat maatskappy voordele insluit. Stuur u CV vir aandag na Paula Borges via epos na palmoord1@residentia.co.za. Die sluitingsdatum is 25 Junie 2019.

Residentia behou de reg voor om geen aanstelling in die pos soos geadverteer te maak nie.

Comments are closed.